Rioolreconstructie Pilotenespel Leeuwarden

Vervaardigen 3D-modellen t.b.v uitvoeren van grondwerk

Projectbeheersing via Infrakit

Uitzetwerkzaamheden t.b.v. nieuw aan te leggen riolering

Revisiemeting & vervaardigen revisietekening conform NLCS 
Button