3D modellen & maatvoering Anjelierstraat Harlingen

Verzorgen van diverse inmeet- en uitzetwerkzaamheden.

Ondersteuning d.m.v. 3D-modellen voor de GPS-machinebesturing. Projectbeheersing via Infrakit  
Button