Pipe Tracking

Onder pipe tracking verstaan wij het op coördinaat vastleggen van bestaande of pas gelegde kabels en/of leidingen. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever past 3D GWW de juiste techniek toe.

Voor het in beeld brengen van een gestuurde boring passen wij de gyroscopische nameting toe. Door het inbrengen van onze (Reduct) gyroscoop zijn we in staat om boringen met een lengte tot wel 550 meter haarscherp en op de centimeter nauwkeurig vast te leggen. De Gyroscoop wordt door de schone buis heen gelierd van het intrede tot aan het uittrede punt en vice versa. Hierbij verzamelt de gyroscoop met een duizelingwekkende snelheid van 1000 punten per seconde data die door onze operators worden

omgezet naar bruikbare en betrouwbare informatie voor onze opdrachtgever, zoals:
- 3D boorprofiel
- Lengte- en dwarsprofielen

- TXT of .csv coördinatenbestand

Daarnaast maakt 3D GWW gebruik van de GPS gestuurde Pipe Tracer techniek, de Ultra van Leica. Hiermee brengen we kabels
en leidingen in beeld zonder te graven. Door het inbrengen van een sonde op kabel of het lieren van een losse sonde door de betreffende leiding, kunnen we bovengronds het signaal oppikken dat door de sonde wordt uitgezonden. Hiermee kunnen we het verloop van de leiding tot maar liefst 10 meter diepte volgen, het volledig op coördinaat vastleggen en opleveren in 2D of 3D. Daarnaast is het mogelijk met de transmitter van de Ultra een signaal op de traceren leiding te zetten. Dit signaal traceren we op dezelfde wijze als de sonde en leggen we desgewenst vast in 2D of 3D. 
Button