Grond radartechniek

Met onze grondradar, ook wel Ground Penetrating Radar (GPR), brengen wij onder andere kabels en leidingen in de bodem in kaart. Een grondradar kan, afhankelijk van de soort bodem, tot op enkele meters diepte worden ingezet voor bodemonderzoek.

Of je nu vooraf al de kabels en leidingen in kaart wilt ter controle van de KLIC of juist de locatie van eigen gegraven kabels en leidingen wilt weten, geen probleem! Onze grondradar zendt met een hoge frequentie radiogolven de ondergrond in en meet zo

de echo’s van die elektromagnetische pulsen via radarantennes. Hiermee is het voordeel dat de kabels en leidingen geen signaal hoeven uit te zenden, omdat de grondradar dat al doet. Naast kabels en leidingen brengt de grondradar ook laagovergangen (denk aan klei en zand) en fysische verstoringen als puin en beton in kaart. 
Button